Descriere Proiect

Beneficiar

INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. Republicii, nr. 48, Cluj-Napoca, 400015.
Tel/fax: 0264-591238
Web

Autoritatea contractantă:
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Director de proiect: Dr. Cosmin Sicora
E-mail: cosmin.sicora@gmail.com

Valoarea totală a proiectului: 3.811.557 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă: 3.625.156 lei
Contribuţia beneficiarului: 186.401 lei

Obiectivele Proiectului

Obiectivul Principal

Reprezinta dezvoltarea unei biotehnologii capabile să cupleze captarea energiei solare în timpul fotosintezei cu producerea biohidrogenului într-un mod eficient din punct de vedere al costului, în vederea aplicaţiilor la scară mare.

Obiective secundare

  • Crearea unui Centru de Cercetare şi Dezvoltare competitiv la nivel internaţional, în cadrul Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, care să promoveze cercetarea activă şi colaborarea cu companiile din domeniu;
  • Investigarea relaţiilor dintre fotosinteză şi producerea de hidrogen de către cianobacterii prin tehnici moderne şi specifice biofizicii şi biologiei moleculare;
  • Analiza Colecţiei de Culturi de Cianobacterii a Institutului de Cercetări Biologice şi a comunităţilor naturale, în încercarea de a identifica noi tulpini eficiente în producerea de hidrogen şi/sau care să aibă o hidrogenază tolerantă la oxigen;
  • Dezvoltarea unei biotehnologii fezabile pentru controlul evoluţiei hidrogenului prin fotosinteza cianobacteriană, urmând brevetarea acesteia. Biotehnologia dezvoltată va atrage colaborări şi interesul companiilor din domeniul bioenergiei şi al managementului energiei sustenabile, care vor fi interesate de reproducerea şi ulterior dezvoltarea acestei tehnologii pentru producerea la scară mare a hidrogenului.

Motivatia proiectului

Ca o concluzie a recentului workshop european sponsorizat de ESF( "The Future of Solar Energy Conversion) din Regensburg, Germania, cei mai de seamă cercetători din câteva ţări ale Uniunii Europene au subliniat necesitatea urgentă a cercetărilor axate pe folosirea energiei solare ca singura metodă nepoluantă sustenabilă pentru îndeplinirea criteriilor producerii de energie în viitor. Hidrogenul este considerat ca fiind unul dintre cele mai promiţătoare surse de energie în viitor, iar cercetările privind aplicaţiile tehnologice ale hidrogenului folosit ca şi combustibil au avansat considerabil în ultimii ani. Strategia pentru producerea eficientă a hidrogenului nu este deocamdată pusă la punct. Folosirea catalizei biologice, de ex. mecanismele pentru fotosinteza oxigenică, fixarea azotului şi metabolizarea hidrogenului până la producerea eficientă a hidrogenului din apă, constituie un domeniu favorabil al energeticii hidrogenului. În ultimii ani s-au dezvoltat numeroase laboratoare atât în Europa, cât şi în SUA cu scopul creşterii producţiei de biohidrogen. Acest proiect urmăreşte întărirea acestui domeniu de cercetare în Romania, fiind important ca ţara noastră să ocupe o poziţie în fruntea cercetărilor combustibililor solari nepoluanţi pentru producţia sustenabilă de energie.