Rezultat etapa a V -a

TULPINILE CIANOBACTERIENE DE INTERES SYNECHOCOCCUS SP. PCC 7002, ANABAENA VARIABILIS ATCC 29413 SI CYANOTHECE SP. ATCC 51142


Trei tulpini cianobacteriene de interes Synechococcus sp. PCC 7002, Anabaena variabilis ATCC 29413 și Cyanothece sp. ATCC 51142 au fost studiate din punctul de vedere al exprimării genelor psbA, în condițiile stresului indus de o intensitate luminoasă ridicată. Reacția în lanț a polimerazei în timp real (qRT-PCR) pentru studiul expresiei genelor psbA s-a desfășurat la Centrul de Cercetări Biologice din Jibou, jud. Sălaj. Genele psbA codifică două tipuri de proteine: D1 (foarte sensibilă structural la condiții de stres) și D` (rezistentă la condiții de stres, cu un turn-over mai scăzut). În toate cele trei cazuri, condițiile de stres impuse au determinat în general creșterea cantității totale de ARNm. Cele trei cianobacterii au prezentat însă un comportament diferit în condiții de lumină în exces, în funcție de ponderea tipului de transcript la cantitatea totală de ARNm.

Astfel, la tulpina PCC 7002, prezența luminii în exces a determinat creșterea cantității totale de transcript numai în cazul genei codificatoare a izoformei proteinei D1`, în timp ce transcriptul izoformelor proteinei D1 a rămas nemodificat. La tulpina ATCC 29413, intensitatea luminoasă crescută a determinat creșterea nivelului tuturor genelor psbA, cu excepția genei psbA4. Cel mai ridicat grad de inducție a fost observat pentru genele codificatoare ale izoformelor proteinei D1 (cu excepţia genei psbA4). Două mecanisme adaptative la condiții de stres au fost constatate al tulpina ATCC 51142. Aici, creșterea cantității de transcript psbA se poate realiza fie pe seama genelor codificatoare a proteinei D1 (psbA1 şi psbA5), fie pe seama genei care codifică proteina D1`(psbA2).

Una dintre genele care codifică proteina D1 (psbA4) este de asemenea indusă de către lumina în exces, însă mai târziu decât celelelte gene, şi anume după 60 minute de tratament cu lumină. Nivelul de exprimare al genei psbA3 a rămas constant.