Rezultat etapa a IV -a

EFECTUAREA UNUI SCREENING AL TULPINILOR APARTINAND ORDINELOR CHROOCOCALES SI OSCILLATORIALES


În cadrul etapei nr. 4 s-a efectuat un screening al tulpinilor aparţinând ordinelor Chroococales şi Oscillatoriales din cadrul Colecţiei de Cianobacterii şi Alge (AICB) a Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca. Au fost analizate din punct de vedere morfologic 60 de tulpini, fiind luaţi în calcul mai mulţi parametri, printre care integritatea celulelor, aspectul general al culturilor şi eventualele impurificări. Ţinând cont de toate acestea, au fost alese pentru studiile ulterioare 25 de tulpini dintre oscilatoriale şi 30 de tulpini dintre croococale. Cele 55 de tulpini selectate au fost testate pentru verificarea prezenţei în genom a genei hoxH, responsabilă de sinteza unei subunităţi a hidrogenazei bidirecţionale, enzimă cu rol decisiv în producerea hidrogenului molecular. Existenţa genei s-a verificat prin amplificarea PCR cu amorse specifice, concepute şi achiziţionate în cadrul proiectului. În cazul a 24 din cele 30 de tulpini croococale, amplificarea prin PCR a evidenţiat existenţa genei hoxH. Acelaşi rezultat a fost obţinut pentru 6 din cele 25 de tulpini oscilatoriale.

Rezultatele obţinute în cadrul acestei activităţi confirmă existenţa a 24 de tulpini AICB din grupul croococalelor şi 6 tulpini din grupul oscilatorialelor care conţin gena de interes hoxH, implicată în producerea de hidrogen.

Au fost selectate bazine acvatice din comunele Ţaga şi Geaca (jud. Cluj), precum și din zonele învecinate în vederea identificării unor posibile înfloriri cianobacteriene pentru investigații ulterioare. Prelevarea probelor biologice s-a efectuat cu fileul planctonic, prin filtrarea diferitelor volume de apă (5-50 litri), în funcţie de abundenţa fitoplanctonului.

În satul Sântioana (Comuna Ţaga) au fost analizate două bazine acvatice în care s-a semnalat prezenţa aproape exclusivă a cianobacteriilor, dominant fiind genul Microcystis, prin speciile M. aeruginosa, M. viridis, M. flos-aquae, dar şi a unor cianobacterii filamentoase, cum sunt specii de Planktothrix, Anabaena sau Aphanizomenon. Au fost semnalate de asemenea câteva specii aparţinând grupului Euglenophyta.

În satul Ţaga s-au prelevat probe din două lacuri (Ţaga Mică şi Ţaga Mare). În primul dintre cele două lacuri s-au remarcat, ca şi abundenţă, specii de Microcystis: M. aeruginosa, M. smithii, M. viridis, M. wesenbergii sau M. flos-aquae, precum şi speciile filamentoase Anabaena eliptica si Aphanizomenon flos-aquae. Pe lângă cianobacterii, în lacul Ţaga Mică există o varietate de taxoni aparţinând altor grupuri/filumuri, precum: Botryococcus braunii, Scenedesmus sp. (Chlorophyta), Phacus sp., Euglena sp., Lepocinclis sp. (Euglenophyta), Melosira sp. (Bacillariophyta). În lacul Ţaga Mare s-au semnalat aceleaşi specii de Microcystis semnalate şi în lacul Ţaga Mică, şi foarte rar filamente de Planktothrix. În plus s-au observat câteva specii aparţinând euglenofitelor.

În satul Sucutard (Comuna Geaca). Taxonii cianobacterieni s-au identificat speciile cianobacteriene Microcystis aeruginosa şi Microcystis viridis, precum şi specii filamentoase aparţinând genului Planktothrix. Asemeni altor locaţii, şi aici au fost observate specii euglenofite, cum sunt: Euglena pisciformis, Lepocinclis texta, Trachelomonas sp., sau Phacus sp.